Byggelit_logotyp

Har du frågor? Tveka inte att kontakta oss

Integritetspolicy

Vi värnar om era uppgifter

Den 25 maj 2018 kom det en ny dataskyddsförordning (GDPR) som ersätter nuvarande personuppgiftslagen (PUL). Vi är måna om att du som kund känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter och har därför beskrivit det i en integritetspolicy..

 Personuppgiftsklausul för kunder och leverantörer

Nedan följer en beskrivning av hur och varför Byggelit Sverige AB behandlar personuppgifter om sina kunder och leverantörer
och i vissa fall kunders kunder (vid direktleveranser).

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som lever, t.ex uppgifter som kan identifiera den fysiska personen genom ett namn, ett identifikationsnummer, en adress eller liknande.
 
Byggelit Sverige AB behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att kunna bedriva sin verksamhet. Till exempel för att kunna skicka gods, följesedlar, fakturor och liknande. Byggelit Sverige AB behandlar alltid personuppgifterna i enlighet med aktuell dataskyddsreglering och säljer aldrig några register med personuppgifter.
 
Om Byggelit Sverige AB upptäcker en säkerhetsöverträdelse som kan utgöra en allvarlig risk för våra kunders rättigheter, rapporterar Byggelit Sverige AB detta till kunden i enlighet med dataskyddsregelverket

Varför och hur behandlar Byggelit Sverige AB personuppgifter?

Syftet med Byggelit Sverige AB:s behandling av kundens/leverantörens personuppgifter (kontaktuppgifter) är att uppfylla Byggelit Sverige AB:s leveransåtaganden. Byggelit Sverige AB använder endast system med tillräcklig säkerhet för att lagra och behandla personuppgifter. Det är endast ett urval av personer som hanterar och har tillgång till eventuella känsliga uppgifter i Byggelit Sverige AB:s system.

Vilka lagliga behandlingsgrunder använder Byggelit Sverige AB?

Personuppgiftsbehandlingen sker p.g.a. att den är nödvändig för
att fullgöra vårt avtal, uppdrag och leveransåtaganden vi har med dig som kund/leverantör.

Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde

Byggelit Sverige AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter enligt dessa villkor. Personuppgifterna kommer inte att säljas eller överföras till bolag utanför företaget förutom för behandling för Byggelits räkning, t ex tryckning, distribution eller administrativa ändamål. Sådant samarbete upprättas med ett biträdesavtal för att säkerställa att behandling av dina personuppgifter är in enlighet med dessa villkor.
Byggelit Sverige AB ikläder sig också rollen som personuppgifts-biträde i de fall där vår kund tillhandahållit företags-, och personuppgifter till en annan mottagare (juridisk person eller privatperson) annan än beställarens fakturerings-, eller leveransadress.

Vilka personuppgifter behandlar Byggelit Sverige AB?

Uppgifter som Byggelit Sverige AB behandlar kan kategoriseras enligt följande:
- Administrativa uppgifter såsom företagsnamn, leveransadress, faktureringsadress.
- Namn på kundens/leverantörens kontaktperson, telefonnummer och e-postadress.
 

Lagring

Dina personuppgifter lagras och behandlas så länge som du är kund/leverantör och längst 24 månader efter att du begärt att bli borttagen från registret eller samarbetet upphört mellan företagen. Såvida inte längre lagring av uppgifterna följer av lag.

Kontakt

Du är alltid välkommen att kontakta oss på Byggelit. Vi kommer göra allt vi kan för att svara på dina frågor och hjälpa till att lösa eventuella problem.

Byggelit Sverige AB
Östersundsvägen 59
836 31 Lit

Mail: info@byggelit.se
Telefon: +46 642 444 00
Ytterligare kontaktuppgifter hittar du här>>