Byggelit_logotyp

KOMPONENT-produkter

Förädlade spånskivor tillverkade efter din ritning - och staplade i rätt ordning. Komponentprodukter ger dig alla fördelar.
 

Kompontent-produkter löser dina utmaningar

Hus byggs alltmer i moduler med fler montörer och färre snickare. Du som husbyggare vet att tid är pengar, att onödiga transporter är kostsamma, att arbetsmiljön är en prioriterad fråga och att efterarbetet med städning helst skulle elimineras.
Med komponentprodukter har vi på Byggelit hjälpt många kunder att lösa dessa utmaningar.

Vad är en komponentprodukt?
Komponentprodukter är förädlade spånskivor tillverkade efter din ritning - staplade i rätt ordning.

Tänk dig ett bjälklag som fraktas till er med alla spånskivor i rätt ordning för montering. Där är alla hål, urtag och markeringar redan är gjorda efter era ritningar. Du behöver inte ta höjd för onödigt extraarbete, inget spill eller nedskräpning som måste städas och inga onödiga transporter av material som ändå inte ska användas. Dessutom får du en bättre arbetsmiljö för dina medarbetare.

Komponentprodukter från Byggelit är en cirkulär produkt tillverkad av Norrländska spånskivor med högsta kvalitet, förädlad genom smart ingenjörskonst och högteknologisk tillverkning som bidrar till att du får en bättre helhetsekonomi och når era hållbarhetskrav.

Fördelar med Komponentprodukter
  • Bättre arbetsmilljö och säkerhet
  • Högre - och mer jämn - kvalitet
  • Leverans av spånskivorna i önskad läggordning
  • Minskat behov av snickarkompetens
  • Lättare transporter och mindre miljöpåverkan
  • Mindre spill - mindre städ
  • Kontroll på tidsåtgången i projekten ger dig en bättre helhetsekonomi

Såhär går det till

För att möta dig som kund och dina behov av komponentprodukter börjar vi med ett möte. Där får du en presentation av produkten och möjlighet att ställa frågor till vår kunniga personal. Vi går igenom nuläge och förutsättningar. Vilket kan innebära en förstudie och stöd vid framtagande av ritningar.
 

Därefter återkommer vi med förslag på upplägg, stämmer av vilka ritningar som finns och vad som eventuellt kompleteras. Vi lägger om ritningarna i vårt system och tillsammans fastställer slutgiltig version för start av produktion.

Skivorna färdigproduceras hos oss på Byggelit och levereras till dig med varje skiva i rätt monteringsordning.

Allt du har kvar är att montera, i en säkrare och enklare arbetsmiljö. Självklart följer vi alltid upp projekten för att utvärdera och optimera tillsammans.

Bjälklag i rätt ordning sparar tiD

Tack vare vår avancerade CNC-maskin på fabriken i Lit och erfarna produktionsingenjörer tillverkas bjälklaget snabbt och precist efter er ritning. En viktig del i tillverkningen, som ger stora vinster för dig som kund, är att bjälklaget staplas i önskad ordning för läggning. Det innebär många timmars tidsvinst i veckan för dig som kund.

Cirkulär tillverkning

Det spill som blir på plats på fabriken i Lit tar vi hand om och gör nya spånskivor av. Cirkulär tillverkning för ökad hållbarhet. Vi är stolta över vår norrländska råvara som bidrar till bättre arbetsmiljö för dina medarbetare och en mer hoppfull framtid för alla med människor.

Inga mätfel och inget spilL

Vi tillverkar spånskivorna exakt enligt er ritning, från urfräsning till lasermärkning. Eliminera risken för mätfel på plats och tiden det tar att städa efter manuellt arbete. I vår maskin kan vi uppgradera spånskivan så att den också kan innefatta tydlig guidning för var det ska spikas eller linjer för innerväggar. Eftersom du inte får mer material levererat till dig än du behöver så blir transporterna billigare och du undviker spill.

VAD SÄGER VÅRA KUNDER?

loading...

”Bjälklagstillverkningen var vår flaskhals. Med Komponentgolv från Byggelit sparade vi mycket tid genom att vi fick spånskivorna levererade till oss i rätt läggordning. Vi vann 2,5 timmar per bjälklag och med 22 bjälklag gav det oss en tidsvinst på 55 timmar per vecka.
Tack vare Komponentgolvet eliminerade vi också mätfel, minimerade städning och bidrog till en renare miljö”

Olof Johansson, Produktionschef Anebyhusgrupen

”Vi hade en dålig struktur och en tidskrävande process med många flaskhalsar. Vårt önskade läge var en monteringsordning likt IKEA, som var enkel att förstå och enkel att hantera. Och att lösningen skulle ha så lite spill som möjligt, både i tid och i material. Med Komponentgolv från Byggelit har vi kunnat öka i hastighet och minska i svinn, vi har mer ordning och reda och en tydligare kostnadsbild. Både vår logistik och produktion har blivit mer effektiv och vi har mindre slitage, en bättre arbetsmiljö och enklare städning.”

Stefan Pansar, Produktionskonsult Husgruppen

”Bjälklaget var vår flaskhals, det var så tidskrävande. Men Komponentgolvet från Byggetlig har hjälpt oss spara 4 timmar per bjälklag vilket innebär att vi vinner 28 timmar varje vecka. Det är enkelt och tryggt att beställa golvet exakt som vi vill ha det vilket gör att vi eliminerar mätfel och problemkällor. Det tog elva dagar från kontakt till första prov och två månader från kontakt till driftsättning.”

Jerry Moberg, Produktionsutvecklare Götenehus

Här finns råvaran, kunskapen och teknologiN

På Byggelit i Lit utanför Östersund har vi tillverkat spånskivor sedan 1962. Med så lång erfarenhet har vi utvecklat bred kunskap om vår produkt och hur den kan förädlas på bästa sätt för att göra jobbet smartare för dig. Vi är sedan länge miljöcertifierade med Svanen och jobbar bara med råvara från FSC-certifierat skogsbruk.

Nu bidrar vi med ett tydligare cirkulärt tänk när vi förädlar våra spånskivor att tillverkas helt skräddarsytt efter dina önskemål. Istället för att du ska städa upp spillet så tar vi hand om det på plats. Spillet blir till nya spånskivor. Vår avancerade CNC-maskin gör hela processen möjlig, från beredning till stapling.

Vårt utvecklade sätt att tillverka anpassade spånskivor möjliggör en bättre arbetsmiljö för dina medarbetare, samtidigt som vi rustar för framtiden hos oss på Byggelit med utökad kompetens. Fler ingenjörer gör processen med dina konstruktörer smidigare så att vi kan gå från ritning till produktion.

Hör av dig till oss