Byggelit_logotyp

Rotgolv 10, 12 mm

Golvskivor för renovering

Byggelit rotgolv

En  golvskiva för renoveringar och om- och tillbyggnad

Byggelits rotgolv är ett undergolv som är perfekt att använda om du skall renovera och behöver lägga ett underlag på ett befintligt ojämt underlag, till exempel ett äldra trägolv. Men kan även monteras direkt på mellanbjälklag av betong. Golvet är närproducerat med träråvara från norrländska skogar.  Den finns i två tjocklekar, 10 och 12 mm, för att göra det enklare för dig i din renovering.

KORT OM ROTGOLV
• En praktisk golvskiva för renovering.
• Utjämnade och ger dig ett plant golv.
• Går att lägga direkt på befintligt
trägolv.
• Lokalproducerad med råvara från
norrländska svenska skogar.
• Två tjocklekar ger flexibilitet

Att montera ett rotgolv

Vid montering av rotgolv är det viktigt att det eventuella underliggande gamla brädgolvet skruvas fast ordentligt för att undvika golvknarr.

Vid löst flytande montering, exempelvis där man använder fuktspärr som underlag, rekommenderar vi att man använder den tjockaste skivan som konstruktionen tillåter. Detta för att motverka de olägenheter som den ökade rörlig­heten eventuellt kan medföra.

Läs hela monteringsanvisningen >>

PRODUKTFAKTA ROTGOLV,

Rotgolv 10 mm 12201220 x 600 x 10
Rotgolv 1220 täckande format1200 x 580 x 10
Rotgolv 10 mm 18201820 x 600 x 10
Rotgolv 1820 täckande format1800 x 580 x 10
Rotgolv 12 mm 18201820 x 600 x 12
Rotgolv 12 mm 1820 täckande format1800 x 580 x 12

Byggelit svarar på vanliga frågor

Vanliga frågor och svar om Rotgolv

Jag ska renovera mitt hus, skall jag då använda Rotgolv innan jag lägger det golv som jag tänkt att ha i huset?
Byggelit svarar:
Rotgolv används i huvudsak om du vill rätta till ett hårt åtgånget trägolv, om du har tänkt att lägga exempelvis en matta. Ofta har gamla trägolv benägenheten att bli böjda som formen av en båt. Rotgolvet läggs då på trägolvet och skruvas fast i trägolvet i ett skruvrutsystem på 20 cm. Rotgolvet skall inte limmas mot underlaget, men de skall limmas i sponten. Ska du lägga parkett eller tunnare trägolv kan det gå att lägga dessa direkt på ditt nuvarande golv med en foam som mellanlägg.

Varför skall man lägga ett ROT golv?
Byggelit svarar:
För att rätta till ex gamla trägolv före mattläggning/golvbeläggning. Rotgolvet skall skruvas fast.

Det står att jag kan lägga rotgolvet direkt på ett befintligt trägolv, men om trägolvet är ojämt, vad gör jag då? Kan jag fortfarande lägga ROT golvet rakt på trägolvet ändå?
Byggelit svarar: Det är just det som rotgolvet är till för . Rotgolvet skruvas fast på det ojämna trägolvet. Om golvet är  väldigt ojämt, så att även rotgolvet ligger och rider på trägolvets kanter, då bör trägolvet slipas ner lite först .

Är ROT golv den golvspånskiva som man ska lägga som ett undergolv vanligtvis? Finns det andra alternativ och varför ska jag då välja ROTgolv?
Byggelit svarar: Rotgolv används i huvudsak om en matta skall läggas. Om ett laminatgolv skall läggas, så går det oftast att lägga direkt på det gamla trägolvet. Då lägger man en foam först under laminatgolvet.

Vad är ett ROT golv?
Byggelit svarar: Ett golv i tjockleken 10 och 12 mm, som används för att rätta till ojämna underlag före ex mattläggning .

Vad är det för skillnad på 10 mm och 12 mm rotgolv? När ska jag välja det ena eller andra?
Byggelit svarar: Man kan kort säga att man bör lägga den tjocklek man får plats med vid tröskeln. Rent generellt så blir golven stabilare ju tjockare de är.

Det står att Rotgolvet kan läggas på trägolv direkt, kan det läggas direkt på andra golvunderlag också?
Byggelit svarar: Om man av någon anledning vill höja nivån på ett golv så kan man använda rotgolv 10 eller 12 mm.  Grundregeln är dock att går rotgolvet att skruva till underlaget så gör man det. Skivorna skall limmas i spont, men ej mot underlaget . Går det inte, får golvet ligga löst  flytande på underlaget. Kan t ex vara en betongplatta i en gillestuga där en fuktspärrs lagts lagts på. Här läggs rotgolvet på fuktspärren och limmas bara i sponten. 

Finns det risk att ROT golvet sväller /buktar sig då det endast är 10 och 12 mm?
Byggelit svarar: Risken finns men om man skruvar fast det i underlaget i ett rutsystem på 20 cm så undviker man detta.

Vill du köpa Rotgolv?

Du är välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig att hitta din närmaste återförsäljare. Maila oss på info@byggelit.se så hjälper vi dig att hitta rätt.

Byggelit Rotgolv
 12 mm

Byggelit Rotgolv
 10 mm