Byggelit_logotyp

Giha Ventilerande Golvsystem

Golv för Rum
med fukt-
problematik

GIha golvsystem

Ett unikt golvsystem för rum som behöver ventilation

Giha är ett unikt utvecklat golvssystem som passar bra i rum som behöver eller kräver ventilation vid fukt-, eller radonproblematik. Golvet ger ett plant golv oavsett underlag, är färdigisolerat på golvskivans undersida och tål hög belastning. Passar bra i såväl industrilokaler, källarutrymmen såsom andra rum som behöver god ventilation.

KORT OM GIHA GOLVSYSTEM
• Ventilerande i fuktiga miljöer
• Ljudisolerande
• Låg bygghöjd
• Enkel montering med få komponenter
• Tål hög belastning
• Kvalitetsgolv
• Ger ett plant undergolv
• Färdigisolerad på golvskivans undersida

 

Fukt i källare eller andra utrymmen.

Har ni fuktproblem i något utrymme och behöver hitta en lösning som hjälper er att komma till rätta med problemet? Att lägga ett undergolv i sådana utrymmen kräver medvetenhet och genomtänkt lösning. Fuktskador i hus och utrymmer kan bli mycket kostsamma om de inte utförs med rätt material och på rätt sätt.

Giha golvssytem är utvecklat just för att ta hand om sådan situationer. Golvet är ventilerande där fukt, mögel och vissa radonproblem kan finnas. Giha golvssytem fungerar oavsett om det handlar om nybyggnation eller renovering och passar de flesta underlag oberoende av ojämnheter. Vid behov kan golvskivorna levereras med färdigisolerad undersida vilket både är ekonomiskt och tidsbesparande.

Giha är även ett golvssystem som hanterar och möjliggör en snabb och osynlig installation av rör och kablar.

Läs hela monteringsanvisningen >>

Giha

Installationsgolv

Gamla hus, industri- och verkstads-lokaler kan enkelt och snabbt byggas om till exempelvis kontor utan att man behöver gjuta om eller regla upp golven. Rör- dragningar görs enkelt och osynligt under färdigt golv, samtidigt som ett helt plant och jämnt golv erhålles tack vare nylonskruvarnas nivåreglerande funktion. Systemet passar även på gamla ojämna reglade trägolv.

Giha
Ljudgolv

Giha´s patenterade ljudfot har stor ljudabsorberande yta och har en sk. stegljudsdämpande ljudfot, som kan ta upp rörelser även vertikalt. Ljud reduceras effektivt bort och förhindrar spridning till omgivande rum och lokaler. Golvs-pånskivorna kan levereras med för- monterad cellplastisolering. Vi redovisar ingångsdata för beräkning av ljudisolering enligt SS EN 12354.

Giha
Värmegolv

Giha Värmegolvsystem som är ett komplett vattenburet golvvärmesystem baserat på samma pålitliga och hög- kvalitativa koncept som övriga produkter. Med Giha Värmegolv får man snabbt och enkelt möjlighet till komfortabel golv- värme där det annars skulle medföra stora ingrepp i lokalen. Golvvärme ger generellt sett en behagligare inom- husmiljö och komfortabel värme-fördelning.

Giha

Ventilationsgolv

Ventilationsgolv för god inomhusmiljö
Vid fukt, mögel eller vissa radonproblem installeras golvet med ventilationskanaler och frånluftsfläkt. Genom undertrycks-ventilationen erhålles en uttorkande effekt och den dåliga luften förs effektivt ut ur huset. Ventilationskanalerna har mycket låg bygghöjd, vilket är fördelar när befintliga dörrar kan behållas.

Vill du köpa Giha golvsystem?

För att köpa Giha, kontakta närmaste Byggelit återförsäljare länk till våra återförsäljare hittar du nedan. Du är även välkommen att maila oss på info@byggelit.se så hjälper vi dig att hitta rätt.

Hitta en återförsäljare nära dig >>

Byggelit Giha golvsystem