• Vägg
  • - Spontad och falsad väggskiva

väggskiva

Spontad och falsad

Byggelits spontade och falsade väggskivor är lätthanterliga och ger en stark vägg som klarar stora påkänningar och slitage. Genom utformningen med not och fjäder blir fogarna starka och osynliga.
I motsats till gips behövs inga glasfiberremsor eller spackel.
Skivan monteras på trä- eller stålreglar.