• Golv
  • - Compactfloor

compactfloor

38 mm ljudgolv

Compactfloor är ett undergolv med goda ljud- och monterings-egenskaper. Det är patentgodkänt för löst flytande och löpande montering på regel och HDF-bjälklag. Skivans format och låga vikt gör den lätthanterlig trots sin tjocklek på 38 mm. Den ger dessutom en låg totalkostnad i lägenhetsskiljande bjälklag där särskilda krav på ljudisolering krävs. Golvet klarar konstruktioner med lätta bjälklag i flervåningsbyggande upp till ljudklass A, enligt Boverkets Byggregler, vilket motsvarar mycket goda ljudförhållanden.