• Golv

Med Byggelits undergolv lägger du grunden för ett bra byggande. Här finns ett gediget golvprogram med kvalitetsprodukter som klarar högt ställda krav. Den patentgodkända sponten gör att golvskivorna kan fogas mellan reglar. Det ger snabbare montering, kortare hanteringstider och reducerad materialåtgång – något som innebär både ekonomiska och miljömässiga vinster.

 

Undergolven lämpar sig bra i alla typer av bostäder, offentliga miljöer som varuhus och väntsalar på exempelvis flygplatser. De ingår också som komponenter i golvsystem för mer specifika användningsområden som datagolv, värmegolv eller specialkonstruktioner vid exempelvis fuktsanering i lokaler där man inte kan göra avbrott i verksamheten.